Uzun Dönem Hemşirelik ve YSP (Yardımcı Sağlık Personeli) Hizmeti

EVDE/HASTANEDE HEMŞİRELİK HİZMETİ
Evde Bakım Hemşire yöneticilerimiz önce hastanızın doktorundan daha sonra sizden aldığı bilgilerle hastanın ihtiyaçlarını belirler. Bu bilgiler ışığında hastanın evdeki sürecinde evde bakım hemşiresi olarak yapılması gereken uygulamalarını detaylandırır.

Bakım hizmeti verdiği hastalarına hekimlik hizmetini yoğun bakım deneyimi olan Anestezi ve Reanimasyon uzman doktoru vermektedir. Düzenli periyotlarla hastanın muayensini gerçekleştirir ve ilaç tedavilerini düzenler. Gerek görüldüğü durumlarda trakeostomili hastaların kanül değişimlerini gerçekleştirir.

Hastanın yaşam ortamının hemşirelik bakımı için uygunluğunu değerlendirir ve uygun olması adına gerekli koşulların oluşturulmasını sağlar.

Tedavi sürecinde, gerekli olduğu hallerde, yardımcı tıbbi cihazların kurulumunu sağlar ve tıbbi cihazların kullanım süreçlerini yönetir.

Hastanın primer doktorunun önerileri ve ailenin talebiyle, hastanın sağlık ve bakım ihtiyaçlarını karşılayacak olan evde hemşirelik hizmeti 12 saat veya 24 saat süreli olarak organize edilir.

Evde bakım hemşiresi, doktor tarafından planlanmış tedaviyi uygulamaktan, hastanın sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasından ve hastayla ilgili sağlık bakanlığının zorunlu olarak istediği formların düzenli olarak doldurulmasından sorumludur.

Evde bakım hemşiresi, düzenli bir şekilde hastanın doktorunu durumu hakkında bilgilendirir, diğer taraftan aileye tedavi süreciyle ilgili bilgi aktarır.

Evde sunulan hemşirelik hizmeti süresince, hastanın genel durumu ve hizmetin kalitesi evde bakım doktoru ve yönetici süpervizör hemşireler tarafından düzenli ziyaretlerle takip edilir.

EVDE/HASTANEDE YSP HİZMETİ
• Hastanın günlük gereksinimlerinin karşılanması
• Vücut banyosu yaptırmak
• Hastanın tüm vücut tıraşını yapmak
• Ağız bakımı, varsa takma diş bakımı yapmak
• Tırnak bakımı yapmak
• Rutin cilt bakımı yapmak
• Hastanın giyinmesini sağlamak/yardımcı olmak
• Hastanın aldığı ve çıkardığı sıvı takibini yapmak
• Hastanın oral ilaçlarını almasını hatırlatmak
• Basit sargı değişimini yapmak
• Hastanın beslenmesini sağlamak
• Hastaya yatak içinde ya da koltuğa alarak pozisyon vermek
• Hareket etmesine (ayağa kalkmak, yürümek v.b.) yardım etmek
• Ev ortamında hekim tarafından verilen basit egzersizlerini yaptırmak
• Hastanın yatak takımlarını değiştirmek
• Hastanın bakım alanını temizlemek
• Hastanın kendisine zarar verecek davranışlarda bulunmasını engellemek ve / veya gereklilik halinde Bakım Hizmetleri Yöneticisi’ne bilgi vermek
• Hastanın nabız, ateş, tansiyon ölçümlerini yapmak ve kayıt altına almak ve tutulan kayıtları hastanın doktoruna raporlamak.
• Hastanın ev dışındaki sosyal yaşamında refakat desteğinde bulunmak. (Kuaföre gitmek, toplantıya gitmek vb. refakat hizmetleri)
• Dolaşım hızlandırma ve solunum güçlendirilmesi amacıyla masaj uygulaması yapmak.

HASTANE DESTEK HİZMETİ
• Kurumsal Hastaneler ile yapılan anlaşma sonrasında hastanenin ihtiyacına göre servis, yoğun bakım ve katlara hemşire desteği verilir.
• Ay sonu kuruma ilgili aya ait nöbetler bildirilir ve karşılıklı mutabakat yapılır.
• Yapılan mutabakattan sonra fatura kesimi gerçekleşir.

Whatsapp