FizikTedavi Rehabilitasyon ve Psikolojik Danışmanlık Hizmeti

Fizik Tedavi ve Psikolojik Rehabilitasyon

Meydana gelebilecek veya gelmiş olan fiziksel bozuklukların önlenmesini, tedavisini ve rehabilitasyonunu kapsayan ayrıca psikolojik açından hastanın rahatlamasını sağlayan bir hizmettir. Doktorun rehabilitasyon önermesi durumunda, direktiflere uygun olarak oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi ve var olan komplikasyonların tedavisi uzman bir kadroyla gerçekleştirilir.

Uzun süre yatağa bağımlı kalan veya tedavisi esnasında uzun süre yatağa bağımlı kalacak olan hastalarda oluşabilecek fiziksel komplikasyonları engellemek. süre gelen hastalığı olan insanlarda maksimumda günlük yaşam aktivitelerini kazandırmak ve iyileştirme sürecini gerçekleştirmek için uygulanan rehabilitasyon türüdür. 

Psikolojik Danışmanlık Hizmeti

Hastaların gelecekle ilgili endişeleri fonksiyonlarını yitirdikçe değişen beden imajı yanı sıra özgüvenin azalması, inkar, öfke, ölüm korkusu, depresyon, umutsuzluk, tükenmişlik, cinsel problemler ve umutsuzluğun getirdiği bir sonuç olarak; gelişen psikolojik sorunlar tükenişin farklı bir basamağıdır. Bu hizmetle hasta veya ailesine yönelik danışmanlık hedef alınmıştır. 

Psikolojik danışmanlık uzmanlık isteyen bir iştir. Hastayı takip eden doktorun direktifiyle psikiyatrik veya psikolojik danışmanlık hizmeti verilmesi uygun bulunur. Uzman bir psikiyatrist veya psikolog hastayı veya ailesini içinde bulunduğu kaostan kurtarabilir. 

Whatsapp